top of page

Bijles, want soms zitten één of twee vakken iets tegen!

Basisonderwijs

Basisonderwijs

Bij sommige kinderen wil het met één of twee vakken even niet lukken. Ze hebben hiervoor iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Of ze lopen achter met de leerstof. Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld rekenen, (begrijpend) lezen, spelling of taal? Dan kunt u bij Buro Wegwijzer terecht voor bijles. We werken met een handelingsplan, waarin precies staat waar we met uw kind aan gaan werken. U ontvangt iedere weekeen evaluatie over de voortgang van uw kind. De bijles vindt individueel  plaats in een rustige omgeving. Indien nodig en gewenst werken we samen met de leerkracht van uw kind.

Soms is het mogelijk om onder schooltijd, eventueel ook op school, met uw kind te werken.

Tevens kunnen we uw kind weer op weg helpen als het moeite heeft met plannen en structureren van zijn of haar werk. Dit kan ook plaats vinden in de vorm van huiswerkbegeleiding, maar ook tijdens de bijles.

Met de bijlessen van Buro Wegwijzer worden achterstanden zoveel mogelijk weggewerkt en worden 'moeilijke' vakken weer leuk!

Voor meer informatie, zie de algemene voorwaarden.

 Voortgezet

onderwijs

Ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het MBO verzorgt Buro Wegwijzer bijlessen. U moet dan denken aan bijles in de volgende vakken:

 • Nederlands

 • Engels

 • Duits

 • Frans

 • Biologie

 • Aardrijkskunde

 • Geschiedenis

 • Wiskunde/ Rekenen

 • Economie/ Bedrijfseconomie

 • NaSk

 • Natuurkunde

 • Scheikunde

Deze bijlessen kunnen individueel gegeven worden of in groepsverband.

Algemene voorwaarden Bijles

bottom of page